Palacio do Marqués de Huarte

Construcción: 1.742-1.745
Estilo: Barroco
Restaurado en: 1.986
Actividades e uso actual: Sede da Biblioteca e Arquivo municipal de Tudela

Historia e estrutura:

No ano 1617, realízase a cubrición dos fosos da muralla e a aparición, no seu lugar, dun amplo espazo que a poboación emprega para as súas manifestacións festivas. Trátase da rúa Herrerías.

O edificio pertence ó barroco do Século XVIII, construído nunha parcela rectangular de 23 metros de fachada e 32 metros de profundidade, no cal o seu interese
primordial reside na monumental escaleira. Esta posúe unha dobre serie de tramos de chanzos enfrontados, dos cales na súa confluencia parten uns tramos perpendiculares que chegan a un rechán central de onde, á súa vez, arrincan outros tramos enfrontados, paralelos ósdos extremos e que terminan no piso superior.

Esta dobre escaleira imperial parte das portas de cada fachada. O trazado determina unhas interesantísimas perspectivas que cambian constantemente cos diversos puntos de vista. A escaleira conduce ó visitante ó centro geométrico do edificio, onde poderá visualizar as alternativas de acceso a cada unha das salas (antes vivendas). A todo isto, únese o efecto da iluminación que procede dos ocos practicados nas paredes do torreón.

As fachadas atópanse prácticamente refeitas. Posúe dous niveis de triple arcada que repousan en columnas toscanas de pedra arenisca con fuste monolítico.

A planta baixa consta dunha estrutura en tres naves perpendiculares ás fachadas. A nave central ordea de forma simétrica os accesos á vez que, coa inclusión do patio, asume a carga representativa.

A disposición do interior do edificio representa o concepto de patio; nos muros laterais ábrense tres corpos de dobres balcóns. Contemplando a parte superior do edificio, localízanse as bóvedas de bordes e a cupuliña elíptica central da que nos puntos de encontro, penden fragmentos de entablamentos e destes colgan os catro anxos a modo de alegoría barroca.

É un dos exemplos de arquitectura civil máis representativos do Barroco da Ribeira Navarra.

O título de Marqués de Huarte foi concedido por Carlos IV a Diego de Huarte e Escudero Francia e Lúa en 1796. O escudo de armas da familia Huarte estaba formado por un carballo ó natural e a cada lado un lobo en acción de morder as ramas e sobre iso, un morreón adornado con plumas.

O edificio foi residencia de personalidades como Carlos IV, Fernando VII ou Isabel II de Castela.

Hoxe en día, a Casa do Marqués de Huarte alberga a biblioteca Pública e o Arquivo Municipal de Tudela.

 

Máis información:
Rúa Herrerías, 14 / 31500 Tudela (Navarra)
Teléfono: 948 848 083
Email: biblitud@cfnavarra.es