Casa do Almirante

Construcción: 1520-1560
Estilo: Renacentista
Restaurado en: Fachada 1997 – Interior 2010

Actividades e uso actual: Sé da Fundación María Forcada e Oficinas do departamento de Cultura do Concello de Tudela

Historia e estrutura:

É un dos monumentos arquitectónicos civís máis importantes; trátase dunha casa palacio do Renacemento. O seu lenzo mural estivo totalmente pintado con motivos mariñeiros.

Posúe dous escudos de armas, un deles coa Cruz de Malta; no outro as pinturas deterioráronse debido a auga. Sobre a porta, hai dous balcóns de ferro forxado da época e encadrándoa, atopamos dous frontóns nos que nos seus tímpanos aparecen dous bustos humanos, conservándose hoxe en día, só un deles.

Separando a primeira parte do edificio da superior e sobre os frontóns, corren uns frisos e tracerías nas que a súa ornamentación recordan con insistencia reminiscencias mudéxares ou mouriscas. Na parte superior unha galería de oito fiestras de medio punto está acubillada por un beirado voador do tellado con oito amplos artesoados e ben labradas tallas e molduras de animais fantásticos e outros motivos vexetais e figurativos.

No seu interior, a planta baixa foi totalmente remodelada. O edificio destaca polo súa amplitude e pola abundante ornamentación plateresca dos seus dous vans que se localizan na zona central do mesmo. Estes vans de esquema rectangular, encádranse por tres soportes antropomórficos en relevo: un central representado por un busto dun guerreiro e dous laterais con bustos femininos; o da esquerda suxeita un víbora e representa a luxuria e o da dereita carece de atributo aínda que se di que simboliza o vicio e a virtude. As mans suxeitan capiteis vexetais similares ós do Palacio do Marqués de San Adrián. Un beirado de madeira tallada coroa toda a estrutura.

O patio e o interior conservan vestixios da súa primitiva construción do Século XVI. Desde o Século XVI ó Século XVII, viviron na casa numerosos nobres fidalgos pero xamais se descifrou o porqué de que esta casa-palacio chámese A Casa do Almirante.

Os primeiros propietarios que se coñecen son a familia Cabanillas Berrozpe, herdeiros dos Gómez Peralta, que mandaron construír esta casa entre os anos 1520 e 1560. A estes sucedéronlles os Castelo Cabanillas e Gómez de Peralta no século XVII Ximénez de Cascante e Ximénez de Antillón no XVIII, e o Barón da Torre no XIX.

Desde fai máis de trinta anos a casa foi propiedade de Dña. Maria Forcada, que realizou varias intervencións de consolidación e restauración. Hoxe e grazas á donación da súa última propietaria, a Casa do Almirante é propiedade da Cidade de Tudela representada polo seu Concello.

 

Máis información:
http://www.castelruiz.es/Fundaci%C3%B3nMar%C3%ADaForcada.aspx

Calle Rúa, 13 / 31500 Tudela (Navarra)
Teléfono: 948 825 868
Email: atencionalpublico@castelruiz.es
FB: www.facebook.com/fmftudela