Arte garaikidea

“Gaur artista izatea, artearen izaera zalantzan jartzea da” Joseph Kosuth, 1969

Hirurogeiko hamarkadaren amaieran eta hirurogeita hamarreko hamarkadaren hasiera, arte kontzeptuala mugimendu kategoria lortu zuen. Arte mota honetan, ideia eta kontzeptuek osatzen dute berezko arte lana. Body Art-a, Performance-a, Instalazioa-a, Bideoartea, Soundart-a, Earth art-a edo Fluxus-a, aktibitateak, objektuak, instalazioak edo akzioak, kontzeptua aurkezteko ibilgailu bezala bakarrik ulertzen dira. Hau zuzenki lengoaiarekin loturik dagoenez, arte kontzeptualaren munduan, materiala lengoaia da.

Arte kontzeptualeko arte lan gehienak ikuslegoaren gaitasun intelektualetara zuzentzen dira, zer den artea, nork erabakitzen duen zer den artea edo nola erakusten den hau eta arte lanak nola kritikatzen diren, bezalako planteamenduei erantzuna emateko.

Des-Adarbe lehiaketan museo eta galerietatik irten eta gure atentzioa, inguruneak objektu bat arte lan bezala identifikatzeko jolasten duen paperean jarriko dugu, eta baita, leku artistiko batean, espazio edo testuinguru bat aldatzeko  arteak duen gaitasunean.

 


“Instalazioaren artea, leku konkretu baterako pentsatuta egon edo ez egon arren, hizkuntza malgua bezala nabarmendu da”    David Deitcher, 1992

Instalazioak inguruko espazioa moldatu nahi du, ikuslea arte lanaren barruan sartzeko. Arte lan hauek, inguratzaileak eta ideia berrien katalizatzaileak dira. Ikuslearen parte hartze aktiboaren beharra du, arte lana bere osotasunean ageri eta ikusteko. Artearen praktika tradizionaletik haratago doaz lan hauek egiturak eta materialak, akzio, bideo eta soinuekin nahastuz.

Horregatik, lehiaketak parte hartzaileen sormena bultzatzeko aukera ugari eskeintzen dituela uste dugu. Horren guztiaren emaitzak, eraldatutako bost espazioen eta ikuslearen artean, egitura eta material galkor ezeberdinak, musika, soinu efektuak eta proiekzioak… erabiliz, joku bat sortuko du.

Des-Adarbek artea desmitifikatu nahi du eta pertsona arruntengana hurbildu.

 


“¿Por qué no colocar la obra en el exterior y cambiar más los términos? Robert Morris, 1964

En los años 50, algunos artistas crearon obras que encajaban perfectamente en su contexto, por lo que se trasladó el arte de los museos a la calle y al campo (landart)

Se pensaba que el arte debía estar al alcance de algo más que unos pocos privilegiados. Es entonces cuando aparece el concepto de Site Works (trabajos en emplazamientos). Los Site Works analizan el contexto físico en el que están situados: una plaza, una calle o la orilla de un río. La obra ya no es un monumento, sino un medio para transformar un lugar y el punto de más interés está en la naturaleza colectiva del proyecto, el cuál reúne a artistas, arquitectos, mecenas y público.

Des-adarve defiende esta filosofía y escoge cinco espacios del casco viejo para volver a convertirlos en un lugar que visitar y recordar lo que guardan dentro de ellos: testimonios de la historia de la ciudad y de su gente.