Temàtica

DESVIANT LA SENDERA DEL NO-LLOC

L’antropòleg francès Marc Augé va definir al 1993 la categoria de no-lloc com a aquells espais de trànsit que no tenen prou rellevància per ser considerats llocs. Al contrari dels espais històrics o aquells en què ens relacionem, un no-lloc esdevé un espai temporal, circumstancial. un espai de pas, com un llindar necessàriament franquejable al nostre camí cap a algun altre lloc. El no-lloc resulta ser un espai despersonalitzat, sense identitat, si de cas un record vague i difús, com una imatge ambigua a la nostra memòria. Les terminals dels aeroports, les autopistes, l’habitació d’un hotel…., tots podrien ser exemples de no-llocs.

El tema que es proposa per a la segona edició de Des-Adarve és el de la definició de l’espai. Convidem a realitzar propostes que ens facin reflexionar sobre quins aspectes produeixin l’espai i quines són les seves dimensions, inventar accions i estratègies que donin nous usos als espais del certamen i ens recordin que són no-llocs, que els podem conèixer a més de transitar, que són llocs en els quals podem dur a terme activitats i comunicar-nos de manera original o diferent a l’habitual.

Què és el que construeix la identitat d’un espai? És l’ús que les persones en fem, les normes de la seva utilització, com l’ocupem, quines activitats duem a terme, quan i per què? Són les relacions de poder que en ell s’estableixen, la seva propietat, la seva regulació? Com podrien canviar aquestes coses?

Són els seus límits físics? El material de què es defineixen les seves formes, la manera en què estan construïts, les dimensions, l’escala (microscòpica, humana, urbana, el territori o el paisatge)? Són els colors dels seus acabats, el tacte de les superfícies, el so del seu ambient, la seva olor? La llum del sol que l’il.lumina, el paisatge de fons?

És el seu valor simbòlic? Què representa el lloc per a cada persona, quines sensacions li produeix quan hi passa, què en coneix i que n’interpreta? Quin és el seu passat, quina és la seva història i el seu present i quin podria ser el seu futur? Què simbolitza per a la societat, quins valors s’hi projecten?

L’objectiu d’aquesta nova convocatòria és reflexionar sobre com construïm i constituïm l’espai, què el caracteritza i quin és el seu potencial transformador. Reflexionar sobre quins aspectes el vinculen a la nostra memòria individual i col.lectiva i com podem transformar-lo. Com podem evitar l’abandó o la despersonalització i neutralitat dels llocs?

Convidem les persones participants a proposar reflexions sobre quins aspectes defineixen l’espai i, alhora, proposar intervencions que transformin els espais proposats i els resignifiquin temporalment, i potser, permanentment d’altres maneres, una vegada acabat el certamen i desmuntada la instal.lació.