Palacio del Marqués de Huarte

Construcció: 1742-1745
Estil: Barroc
Restaurat a: 1986
Activitats i ús actual: Seu de la Biblioteca i Arxiu municipal de Tudela

Història i estructura:

A l’any 1617 es realitza el cobriment dels fossats de la muralla i ‘aparició, al seu lloc, d’un ampli espai que la població empra per a les seves manifestacions festives. Es tracta del carrer Herrerías.

L’edifici pertany al Barroc del segle XVIII, construït en una parcel·la rectangular de 23 metres de façana i 32 metres de profunditat, l’interès primordial del qual resideix en la monumental escala. Aquesta escala posseeix una doble sèrie de trams perpendiculars que arriben a un replà central d’on, a la vegada, arrenquen altres trams enfrontats, paral·lels als dels extrems i que acaben al pis superior.

Aquesta doble escala imperial parteix de les portes de cada façana. El traçat determina unes interessantíssimes perspectives que canvien constantment amb els diversos punts de vista. L’escala condueix el visitant al centre geomètric de l’edifici, on podrà visualitzar les alternatives d’accés a cada una de les sales (abans habitatges). A tot això s’uneix l’efecte de la il·luminació que procedeix dels ulls de bou practicats a les parets de la torrassa.

Les façanes es troben pràcticament refetes. Posseeix dos nivells de triple arcada  que reposen en columnes toscanes de marès amb fust monolític.

La planta baixa consta d’una estructura en tres naus perpendiculars a les façanes. La nau central ordena de manera simètrica els accessos alhora que, amb la inclusió del pati, assumeix la càrrega representativa.

La disposició de l’interior de l’edifici representa el concepte de pati; als murs laterals s’obren tres cossos de dobles balcons. Si es contempla la part superior de l’edifici, es localitzen voltes d’arestes i la petita cúpula el·líptica central als punts de trobada de la qual pengen fragments d’entaulaments, dels quals pengen alhora quatre àngels a manera d’al·legoria barroca.

És un dels exemples més representatius d’arquitectura civil del Barroc de la Ribera navarresa.

El títol del Marquès de Huarte va ser concedit per Carles IV a Diego de Huarte y Escudero Francia y Luna al 1796.  A l’escut d’armes de la família Huarte figurava un roure natural i a cada cantó un llop en acció de voler mossegar les branques i a sobre de tot això un morrió adornat amb plomes.

L’edifici va ser residència de personalitats com Carles IV, Ferran VII o Isabel II de Castella. Avui en dia, la Casa del Marqués de Huarte alberga la biblioteca pública i l’arxiu municipal de Tudela.

 

Més informació:

C/ Herrerías, 14 / 31500 Tudela (Navarra)
Telèfon: 948 848 083
Email: biblitud@cfnavarra.es