Casa del Almirante

 

Construcció: 1520-1560

Estil: Renaixentista

Restaurat a: Façana1997 – Interior 2010

Activitats i ús actual: Seu de la Fundació María Forcada i oficines del Departament de Cultura de l’Ajuntament de Tudela.

 Història i estructura:

És un dels monuments arquitectònics civils més importants; es tracta d’una casa palau del Renaixement. El seu llenç mural ha estat pintat amb motius mariners en la seva totalitat.

Posseeix dos escuts d’armes, un d’ells amb la Creu de Malta; a l’altre les pintures s’han deteriorat a causa de l’aigua. Sobre la porta, hi ha dos balcons de ferro forjat de l’època i, enquadrant-la, trobem dos frontons als timpans dels quals apareixen dos bustos humans, tot i que avui en dia només se’n conserva un.

Separant la primera part de l’edifici de la superior i sobre els frontons,corren uns frisos i traceries l’ornamentació dels quals recorda amb insistència reminiscències mudèjars o morisques. A la part superior, una galeria de vuit finestres de mig punt és acollida per un ràfec volat de teula amb vuit amplis cassetonats i ben treballades talles i motllures d’animals fantàstics i altres motius vegetals i figuratius.

Al seu interior, la planta baixa ha estat totalment remodelada. L’edifici destaca per la seva amplitud i per l’abundant ornamentació plateresca de les seves dues obertures que es localitzen a la seva zona central. Aquestes obertures, d’esquema rectangular, són enquadrades  per tres suports antropomòrfics en relleu: un de central representat per un bust d’un guerrer i dos de laterals amb bustos femenins; el de l’esquerra subjecta un escurçó i representa la luxúria i el de la dreta no té atribut, encara que es diu que simbolitza el vici i la virtut. Les mans subjecten capitells vegetals similars als del Palacio del Marqués de San Adrián. Un ràfec de fusta tallada corona tota l’estructura.

Al seu interior, la planta baixa ha estat totalment remodelada. L’edifici destaca per la seva amplitud i per l’abundant ornamentació plateresca de les seves dues obertures que es localitzen a la seva zona central. Aquestes obertures, d’esquema rectangular, són enquadrades  per tres suports antropomòrfics en relleu: un de central representat per un bust d’un guerrer i dos de laterals amb bustos femenins; el de l’esquerra subjecta un escurçó i representa la luxúria i el de la dreta no té atribut, encara que es diu que simbolitza el vici i la virtut. Les mans subjecten capitells vegetals similars als del Palacio del Marqués de San Adrián. Un ràfec de fusta tallada corona tota l’estructura.

Al pati i l’interior es conserven vestigis de la primitiva construcció del segle XVI. Des del segle XVI al segle XVII, varen viure a la casa molts nobles gentilhomes , però mai s’ha esbrinat per què s’anomena aquesta casa-palau La Casa del Almirante.

Des de fa més de trenta anys la casa va ser propietat de Dña. Maria Forcada, que va realitzar diverses intervencions de consolidació i restauració. Avui, i gràcies a la donació de la seva darrera propietària, la Casa del Almirante  és propietat de la ciutat de Tudela representada pel seu Ajuntament.

Més informació:

http://www.castelruiz.es/Fundaci%C3%B3nMar%C3%ADaForcada.aspx

 

 

Calle Rúa, 13 / 31500 Tudela (Navarra)
Telèfon: 948 825 868
Email: atencionalpublico@castelruiz.es
FB: www.facebook.com/fmftudela